Het krijgen van een autorijbewijs in Den Haag voor een expat wordt beschouwd als een zeer moeilijke en tegelijkertijd een zeer dure aangelegenheid. Er is veel te doen, van het bijwonen van theorielessen, tot het nemen van rijlessen, het geven van praktische tests, enz. En toch is er geen garantie dat men zeker de moeilijke Nederlandse testen zal doorstaan.

Maar als men onder de kennismigrantencategorie expats valt, wordt het verkrijgen van een rijbewijs zowel gemakkelijk als goedkoop. Dit kan eenvoudig worden gedaan door uw oude (het rijbewijs van uw eigen land) rijbewijs uit te wisselen met een Nederlands rijbewijs.

Stappenplan omruilen rijbewijs

1. Het eerste en belangrijkste is om een ​​fiscaal beoordelingsdocument van 30% te hebben. Dit kan worden verzameld via de HR-afdeling van het kantoor waar u werkt

2. Ga naar Gemeente (gemeentehuis) met dit document en de verblijfsvergunning. Daar moet men een formulier kopen met de naam “Eigen Verklaring”, een gezondheidsformulier. Het kost ongeveer 20 euro. Je moet dit formulier invullen (het stelt een aantal algemene gezondheidskwesties) en post het vervolgens per e-mail naar CBR. Het adres staat vermeld op de envelop. In het geval dat iemand “ja” antwoordt op een van de gezondheidskwesties, heeft hij / zij daarvoor een doktersverklaring nodig.

3. Binnen 3 weken ontvangt men dan een bevestiging van CBR dat hij bevoegd is om in Nederland te rijden en geen gezondheidsproblemen heeft.

4. Ga na ontvangst van deze brief terug naar de Gemeente. Neem deze keer alle documenten mee, zoals identiteitsbewijs, 30% btw-document, CBR-brief, oud rijbewijs, 2 pasfoto’s en 50 euro als kosten. Indien men dit oude rijbewijs opnieuw wenst, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Gemeente te worden vermeld. Deze brief moet worden gericht aan de RDW.

Opmerking: vergeet niet om een ​​kopie van de oude licentie te bewaren totdat de verwerking voltooid is.

5. Als alles positief is, krijgt men binnen 3 weken een brief van de RDW waarin staat dat de rijbewijsaanvraag is goedgekeurd en dat de vergunning bij de Gemeente kan worden afgehaald. Er staat ook vermeld waar u het oude rijbewijs kunt terugkrijgen.

6. Verzamel uw Nederlands rijbewijs bij de Gemeente.